[1]
Ulvik, M., Eide, L., Helleve, I. og Kvam, E.K. 2021. Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 15, 3 (des. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/up.v15.2949.