[1]
Olsen, R. 2020. Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 14, 3 (okt. 2020), 17-38. DOI:https://doi.org/10.23865/up.v14.2213.