[1]
Klomsten, A.T. og Uthus, M. 2020. En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 14, 2 (sep. 2020), 122-139. DOI:https://doi.org/10.23865/up.v14.2210.