[1]
Furu, E.M., Skrøvset, S. og Slettbakk, Åse 2020. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 14, 3 (okt. 2020), 1-16. DOI:https://doi.org/10.23865/up.v14.2206.