[1]
Berget, I.K.L. og Bolstad, O.H. 2019. Perspektiv på matematisk modellering i Kunnskapsløftet og Fagfornyinga. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 13, 1 (okt. 2019), 83-97. DOI:https://doi.org/10.23865/up.v13.1882.