Unngåelse som mestringsarbeid. En kvalitativ studie av jenters håndtering av sosiale utfordringer i skolen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-12-23

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

ungdom, mestring, sosiale relasjoner, psykisk helse, kontekst, adolescent, coping, social realtions, mental heatlh, context