Det emosjonelle interkulturelle møtet

Forfattere

  • Martin Sjøen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v17.3395

Sammendrag

Denne intervjustudien drøfter hvordan internasjonal praksismobilitet i lærerutdanning kan bidra til utvikling av lærerstudenters emosjonelle og interkulturelle kompetanse. Problemstillingen tar utgangspunkt i hvordan lærerstudenter fra Norge beskriver sine emosjonelle og interkulturelle erfaringer fra et gjennomført praksisopphold i Tanzania. Funnene viser at lærerstudentene opplever en utvikling i retning av økt interkulturell kompetanse på bakgrunn av praksismobilitet. Analysen indikerer at emosjoner medierer interkulturelle erfaringer og at regulering av emosjoner er sentralt i styrkingen av lærerstudentenes interkulturelle kompetanse. I studien avdekkes det at studentene bruker ulike emosjonsregulerende strategier. Et gjennomgående funn er at støtte fra sosiale omgivelser er blant de viktigste emosjonsregulerende strategiene på vei mot økt interkulturell kompetanse.

ENGLISH ABSTRACT

The emotional intercultural meeting
This interview study discusses how international practicums in teacher education can contribute to the development of teacher-training students’ emotional and intercultural competence. The research is based on how teacher-training students from Norway describe emotional and intercultural experiences from a completed international practicum in Tanzania. A key finding is that international practicums may help students in the development of their intercultural competence. Furthermore, the analysis indicates that emotions mediate intercultural encounters and, thus, regulating emotions is central for teachertraining students’ intercultural competence. The study shows that the students use different emotion regulating strategies. Support from social environments appears to be among the most important emotion regulation strategies towards increased intercultural competence.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-03-14

Hvordan sitere

Sjøen, M. (2023). Det emosjonelle interkulturelle møtet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 17(1), 34–54. https://doi.org/10.23865/up.v17.3395

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

emotional regulation, intercultural competence, teacher education, emosjoner, emosjonell regulering, interkulturell kompetanse, praksismobilitet, lærerutdanning, emotions, emotional, international practicums