«Estetisk uke» som didaktisk design for lærerstudenters utvikling av profesjonell identitet

Forfattere

  • Anders Aasgaard Madsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Anette Lund Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Mari-Ann Letnes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v17.3351

Sammendrag

Rapporten Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningene viser at estetiske læreprosesser er lite integrert i lærerutdanningen. Vi undersøkte hvordan temauken «Estetisk uke» la til rette for hvordan lærerstudenter i sitt første studieår kan utvikle kompetanse i å integrere estetiske læreprosesser i undervisning, og hvordan studentene opplever at det didaktiske designet har bidratt til deres forståelse av å være lærere. Gjennom tematisk analyse av hundre lærerstudenters refleksjonsskriv, og en analyse av hvordan «Estetisk
uke» ble designet, fant vi at temauken bidro til utsikter for en autonom lærerrolle, en normativ forståelse av estetiske læreprosesser som god undervisning i alle fag, og en motvekt til tradisjonell undervisning i grunnskolen. 

ENGLISH ABSTRACT

“Aesthetic Week” as didactic design for teacher students’ development of professional identity

The report Aesthetic learning processes in primary teacher education shows that aesthetic learning processes are poorly integrated in teacher education. We examined how the theme week “Aesthetic Week” facilitated the first-year teacher students’ development of competence in integrating aesthetic learning processes in teaching, and how the students experience that the didactic design has contributed to their understanding of being teachers. Through thematic analysis of 100 teacher students’ reflection letters, and an analysis of how “Aesthetic Week” was designed, we found that the theme week contributed to prospects for an autonomous teaching role, a normative understanding of aesthetic learning processes as good teaching in all subjects, and a counterweight to traditional teaching in primary school.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-01-30

Hvordan sitere

Madsen, A. A., Lund, A., & Letnes, M.-A. (2023). «Estetisk uke» som didaktisk design for lærerstudenters utvikling av profesjonell identitet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 17(1), 1–17. https://doi.org/10.23865/up.v17.3351

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

estetiske læringsprosesser, didaktisk design, selvforståelse, profesjonell identitet, lærerutdannning, aestethic learning processes, didactic design, self-understanding, professional development