Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2022-02-15
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
FoU-oppgave, FoU-kompetanse, aksjonslæring, lærerstudenter, lærerutdanning, action learning, R&D competence, R&D thesis, teacher education, teacher students