Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-11-03

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

hjemmeskole, digitalisering, barnetrinnet, sosiokulturell teori, homeschool, digitalization, primary school, sociocultural theory