Det merkes i kroppen at det «koker i hodet». Lærerstudenters refleksjoner fra møter med elever i egen praksisundervisning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-11-21

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

lærerutdanning, lærerstudenter, kroppslig resonans, interaffektivitet, fenomenologi, teacher education, students teachers, bodily resonance, interaffectivity, phenomenology