Lokalt læreplanarbeid med fagfornyelsen

Forfattere

  • Kristin Støren Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3070

Sammendrag

Opplæringen i norsk skole er styrt av den gjeldende nasjonale læreplanen, men også av lokalt utviklede planer. Vi har en læreplan som setter felles føringer for opplæringen, men der lokalt læreplanarbeid gir opplæringen dens endelige form. Det lokale handlingsrommet i læreplanarbeidet stiller store krav til læreren, men hvilke endringer har revideringen av det nasjonale læreplanverket, Kunnskapsløftet, ført til for lokalt læreplanarbeid? Tema for artikkelen er Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2020 som styringsdokument og som pedagogisk ressurs i det lokale læreplanarbeidet. Artikkelen er basert på en tematisk dokumentanalyse av styringsdokumenter knyttet til evalueringen og revideringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet. Analysen har undersøkt rammene og intensjonene for lokalt læreplanarbeid i sentrale styringsdokumenter for grunnutdanningen ut fra et læreplanteoretisk, fagdidaktisk og politisk perspektiv.

English abstract

Local Implementation of the National Curriculum

The learning Norwegian students experience depend on both the national curriculum framework and local curriculum plans. The Norwegian curriculum is constructed as a national framework which leaves plenty of room for local impact. Local curriculum development entails specific competence within the teacher profession, but in what sense has the process of reforming the national curriculum, “Kunnskapsløftet”, lead to changed expectations? The theme of this article is how the national curriculum in Norway, “Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2020” function as management tool and as a pedagogical resource in the development of local curriculum plans. The article is based on a thematic document analysis of policy documents concerning the evaluation and revision of the educational reform. The aim of the analysis has been to investigate the policy documents as management framework and management tools within a curriculum-theoretical, didactical and political perspective.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-03-30

Hvordan sitere

Støren, K. (2022). Lokalt læreplanarbeid med fagfornyelsen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(1), 40–58. https://doi.org/10.23865/up.v16.3070

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

lokalt læreplanarbeid, fagfornyelsen, pedagogisk ressurs, local curriculum work, educational resources