Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-17

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

lærerutdanning, praksis, formål, lærerstudent, veileder, lærerutdanner, teacher education, practice placement, purpose, student teacher, mentor, teacher educator