Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-08-23
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
kunnskapsarbeid, rekontekstualisering, skoleledelse