Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-08-23

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kunnskapsarbeid, rekontekstualisering, skoleledelse