Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020)

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-20

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

lærerutdanning, praksisopplæring, lærerstudenter, profesjonell utvikling, systematisk forskningsgjennomgang, teacher education, practicum, student teacher, professional development