Universitetsfaget Begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det

Forfattere

  • Tuva Bjørkvold OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
  • Annbjørg Håøy OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
  • Gerd Ånestad OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.2611

Sammendrag

Begynneropplæring er et nytt fag på universitetsnivå, og det er ikke etablert en felles forståelse for hva begynneropplæringsfaget innebærer. Vi har derfor undersøkt hva som virker samlende i studentbesvarelser i videreutdanningsfaget Begynneropplæring. Analysen er gjort i tre trinn, på oppgavenivå, på avsnittsnivå og på tekstutdrag som viser fagintegrering. Funnene viser at studentene stort sett skriver enfaglig, 474 av totalt 663 avsnitt. Av de integrerte områdene, finner vi at lek dominerer som samlende tema. Læringsmiljø, samhandling og medvirkning er også representert. Begynneropplæringsfaget framstår som lite fagintegrert i studentbesvarelsene, og en større bevissthet rundt Begynneropplæring som eget fag etterspørres derfor.

Abstract

Initial Primary Education as program of study in higher education – as continuing
teacher students unfold it

Initial primary education is a new program of study in higher education. As a new program, it has yet to establish a commonly shared understanding of what the study entails. An investigation into student exams, from continuing teacher students, however, has been done to identify central and unifying themes. Analysis of coherence across disciplines in the study at the assignment level, paragraph level and textual level suggests a distinct disciplinary focus in 474 of 663 paragraphs. The concept of play, however, dominates as a unifying, interdisciplinary core, together with more peripheral themes regarding the learning environment, cooperation and participation. Initial elementary/primary education as a distinct program of study can, therefore, potentially contribute to an interdisciplinarity that ensures holistic learning across disciplinary premises.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-12-15

Hvordan sitere

Bjørkvold, T. ., Håøy, A. ., & Ånestad, G. (2021). Universitetsfaget Begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(3). https://doi.org/10.23865/up.v15.2611

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

begynneropplæring, universitetsfag, diskursanalyse, early schooling, university course, discourse analysis