Leder

  • Marit Honerød Hoveid NTNU

Sammendrag

Dette nummeret av Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis (UP) inneholder syv artikler. Antallet innsendte artikler til UP har gradvis økt i løpet av 2020, noe som tyder på at det er behov for denne arenaen for å drøfte praksisnær forskning. Flere artikler i dette nummeret relaterer seg til endringsprosesser som nå finner sted i skole og lærerutdanning – her er ulike sider ved fagfornyelsen et gjennomgangstema. Tre artikler har barnehagen som referanse: en drøfter informanter i barnehageforskning, en annen undersøker barnelitteratur i barnehagens rammeplaner og en tredje ser på profesjonsveilederrollen i barnehagelærerutdanningen.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-09-28
Hvordan sitere
Hoveid, M. H. (2020). Leder. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(2), 140-146. https://doi.org/10.23865/up.v14.2594
Seksjon
Leder