Hvilke forhold påvirker lærerspesialistens arbeid? En nærstudie av 25 logger skrevet av lærere på videreutdanning for lærerspesialister i norsk

Forfattere

  • Marthe Lønnum Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
  • Trude Kringstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.2549

Sammendrag

Lærerspesialist er en ny rolle i skolen. Denne artikkelen tar utgangspunkt i 25 refleksjonslogger skrevet av lærere som tar videreutdanningsemnet Lærerspesialist i norsk med vekt på lesing og skriving 1.–10. trinn ved Universitetet i Stavanger (UiS). Gjennom systematisk å studere hva studentene rapporterer som forhold som kan sies å fremme og hvilke faktorer som kan hemme utøvelsen av funksjonen som lærerspesialist i skolen, setter artikkelen fokus på hvilke forutsetninger som bør være til stede for at lærerspesialistene skal kunne fungere som bidragsytere i skolebasert kompetanseutvikling. Denne kunnskapen vil være relevant for mange aktører i skolesystemet, som lærerspesialistene selv, lærerspesialistenes kollegaer, skoleledere, skoleeiere samt lærere og forskere i universitets- og høgskolesektoren.

What conditions affect the work of the teacher specialist? A study of 25 logs written by in-service students at the teacher specialist training in Language Arts

The role of the teacher specialist is new to the Norwegian school system. This article draws on 25 reflection logs written by teacher students enrolled in the Norwegian language study program that focuses on reading and writing for teacher specialists at the University of Stavanger (UiS). By systematically studying what the students highlight as factors that potentially promote and inhibit the performance of the role of teacher specialist in school, the article focuses on the prerequisites necessary to enable the teacher specialists to act as contributors in school-based competence development. This knowledge will be relevant
to many actors in the school system, such as the teacher leaders themselves, the teacher leaders’ colleagues, principals, local school authorities as well as teachers and researchers in the university and college sector.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-09-24

Hvordan sitere

Lønnum, M., & Kringstad, T. (2021). Hvilke forhold påvirker lærerspesialistens arbeid? En nærstudie av 25 logger skrevet av lærere på videreutdanning for lærerspesialister i norsk. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(2). https://doi.org/10.23865/up.v15.2549

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

lærerspesialist, kollektiv og individuell læring, skolebasert kompetanseutvikling, videreutdanning