Fra lytting til skriving i naturfag: Utforsking av en litterasitetsaktivitet i flerspråklige klasser på mellomtrinnet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-06-29
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
støttestrukturer, naturfaglig litterasitet, flerspråklige elever, diktogloss, lytting, skriving, scaffolding, scientific literacy, multilingual children, dictogloss, listening, writing