Lærarars djupnelæring i profesjonsfaglege utviklingsprosjekt

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-11-01

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

djupnelæring, dybdelæring, profesjonsfellesskap, skulebasert kompetanseheving, Lesson study