Lærarars djupnelæring i profesjonsfaglege utviklingsprosjekt

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-11-01
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
djupnelæring, dybdelæring, profesjonsfellesskap, skulebasert kompetanseheving, Lesson study