Studenter og underviseres forventning og erfaring med bruk av læringsplattformen Blackboard ved NTNU

  • Mari-Ann Letnes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
  • Aurora Elisabeth Killerud Sørumsand videregående skole
  • Ingrid Guldhaug Kalfoss Masterstudent, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Sammendrag

I 2016 valgte Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Blackboard (Bb) som deres nye læringsplattform (LMS – Learning Management System). I denne studien har vi undersøkt undervisere og studenters opplevelse med implementeringen av Bb og hvordan NTNU la grunnlaget for en forbedring og utvikling av Bb i den viktige implementeringsprosessen. Hensiktene med studien er å bidra med kunnskap om undervisere og studenters forventninger og erfaringer med implementering av nytt LMS, noe som gir studiens kunnskapsbidrag organisatorisk interesse. Artikkelens forskningsspørsmål er: Hvilke forventninger og erfaringer har studenter og undervisere ved NTNU med Blackboard som læringsplattform i implementeringsfasen?
Studien besto av fire fokusgruppeintervjuer og resultatene ble analysert og organisert i tre hoveddimensjoner: LMS som læringsverktøy, LMS som kommunikasjonsverktøy og LMS som produksjonsverktøy. Resultatene indikerer at studentene og lærerne ser Blackboard som verken brukervennlig, fleksibelt eller intuitivt i brukergrensesnittet, og at de anser det som et lagringssted for informasjon. Det kan være at den erfaringen både studenter og undervisere hadde er annerledes i dag, etter at de våren 2020 ble tvunget over i lange perioder med digital undervisning på grunn av koronaviruset.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-03-16
Hvordan sitere
Letnes, M.-A., Killerud, A. E., & Guldhaug Kalfoss, I. (2021). Studenter og underviseres forventning og erfaring med bruk av læringsplattformen Blackboard ved NTNU. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 15(1). https://doi.org/10.23865/up.v15.2308
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
digital kompetanse, Blackboard, læringsplattform, lærerutdanning, e-læringssystem