Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-10-18
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
praksisveiledning, lærerutdanning, kunnskapssyn, idealtyper, mentoring, Initial Teacher Education, epistemology, ideal types