Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-01-28
Emneord (Nøkkelord)
Intervention design, early childhood education center, physical active play, real world context, staff participation, intervensjonsdesign, barnehage, fysisk aktiv lek, konteksttilpasning, personaldeltakelse, intervention design