Leder

  • Kari Emilsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Ole Enge Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Jesper Aagaard Petersen Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Anita Valenta Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Kitt Lyngsnes Nord universitet

Sammendrag

Konferansen «FoU i praksis – Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning» ble arrangert høsten 2018 og var et samarbeid mellom NTNU, Nord universitet og DMMH (Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning). Konferansen tok sikte på å presentere aktuell forskning innen hele spennet av lærerutdanning, med norsk lærerutdanningspolitikk og ny forskning innen utdanning i hovedfokus. Blant temaene var refleksjoner over endringer i norsk utdanningspolitikk, og mer spesifikt hvordan det kan være en utfordring for lærere å tenke og jobbe vitenskapelig. Videre ble det diskutert hvordan vi utfordrer dikotomien praksis og teori på et vitenskapelig grunnlag.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-27
Hvordan sitere
Emilsen , K., Enge, O., Petersen, J. A., Valenta, A., & Lyngsnes, K. (2020). Leder. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 1-4. https://doi.org/10.23865/up.v14.2088