Partnerbarnehagens praksisfellesskap – læringskultur og barnehagelærerstudenters profesjonelle utvikling

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-01-28
Emneord (Nøkkelord)
forstyrrelser, læringskultur, partnerbarnehage, praksisfellesskap, utdanningsarena, communities of practice, disturbances, educational culture, partnership kindergarten, professional development