Partnerbarnehagens praksisfellesskap – læringskultur og barnehagelærerstudenters profesjonelle utvikling

  • Heidi Østland Vala Universitetet i Sørøst-Norge
  • Ingunn Sælid Sell Universitetet i Sørøst-Norge

Sammendrag

Artikkelen diskuterer hvilken rolle praksisfellesskapet i partnerbarnehagen kan ha for studentens profesjonelle utvikling. Studien fokuserer på hele fellesskapet, fordi både praksislærer og det øvrige personalet samarbeider rundt studentens praksis. Studien er forankret i teori om praksisfellesskapet (Lave & Wenger, 1991), de tre dimensjonene ved praksisfellesskapet (Wenger, 1998) og motstand, forstyrrelser og responser (Biesta, 2012, 2014, 2015). Læringskultur knyttes til praksisfellesskapet, og artikkelen drøfter hva slags responser forstyrrelser kan møtes med av student, praksislærer og praksisfellesskap, for å fremme profesjonell utvikling hos studenten. Studien indikerer at det er utfordrende for partnerbarnehagen å «oppfylle» de tre dimensjonene ved praksisfellesskapet. Ulik forståelse og kunnskap hos personalet kan være hemmende for studentens profesjonelle utvikling. En implikasjon er at både praksislærer og de andre deltakerne i praksisfellesskapet må ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å støtte studentens profesjonelle utvikling, noe som også vil få konsekvenser for utdanningsinstitusjonens rolle overfor student og partnerbarnehage. Undersøkelsen er kvalitativ, og det empiriske materialet er generert gjennom seks fokusgruppeintervjuer med 45 styrere og praksislærere i partnerbarnehager.

English abstract

English title: Communities of practice in partnership kindergartens – educational culture and kindergarten student’s professional development
The context of this study is partnership kindergartens. The article discusses the role of the community of practice and student’s professional development in practical training, where the practice teacher and the kindergarten staff all are significant participants. Communities of practice (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998), resistance, disturbances and responses are key concepts (Biesta, 2014, 2015). The article discusses how disturbances can be handled to promote the student’s professional development. The discussion explores the preconditions for the student’s opportunity to stay in a developmental zone. The partnership kindergarten experiences challenges in fulfilling the three dimensions of the community of practice, and differences in understanding and knowledge could have an inhibitory effect on the student’s professional development. An implication is that the community of practice must possess the necessary expertise to promote the student’s professional development, and this will have an impact on the educational institution’s role towards both students and partnership kindergartens. The study is qualitative and the empirical material is generated through six focus group interviews with 45 directors and practice teachers in partnership kindergartens.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-28
Hvordan sitere
Vala, H. Østland, & Sell, I. S. (2020). Partnerbarnehagens praksisfellesskap – læringskultur og barnehagelærerstudenters profesjonelle utvikling. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 118-133. https://doi.org/10.23865/up.v14.2068
Emneord (Nøkkelord)
forstyrrelser, læringskultur, partnerbarnehage, praksisfellesskap, utdanningsarena, communities of practice, disturbances, educational culture, partnership kindergarten, professional development