Læreres refleksjoner om læring og undervisning

  • Wenche Hammer Johannessen Norges teknisknaturvitenskapelige universitet og Nord universitet

Sammendrag

Målet med studien er å utforske kvaliteten på ungdomsskolelæreres refleksjoner i en video-stimulert refleksjonssamtale (VSR-samtale). Dette gjøres i lys av lærernes oppfatninger om læring og undervisning. En reflektert lærer er bedre til å ivareta ulike elevers læring (Schön, 2001; Timperley, Wilson, Barrar & Fung, 2007). I profesjonell læring er derfor kvaliteten på refleksjonen avgjørende. Studien bygger på en tematisk innholdsanalyse av seks individuelle VSR-samtaler mellom lærere og forsker. I studien identifiseres to refleksjonsmønster: et handlings- og målorientert refleksjonsmønster og et lærings- og elevorientert refleksjonsmønster. Funnene diskuteres i lys av Larrivees (2008) refleksjonsnivåer: «non-refleksjon», «overflate-refleksjon», «pedagogisk refleksjon» og «kritisk refleksjon». I studien argumenteres det for at lærerne i varierende grad er i en profesjonell læringsprosess. Funn indikerer at lærernes refleksjoner utvikles fra spontane kommentarer til et mer reflektert nivå når de gjennomgår videoopptak i samtale med forskeren.

English abstract

English title: Teachers reflections on learning and teaching
The object of the study is to explore lower secondary teacher’s levels of reflections in a VSRdialogue in light of their own beliefs about learning and teaching. Being a reflective practitioner make teacher’s capable of providing good learning possibilities for all students. The quality of reflections is crucial becoming a “Reflective Practitioner” (Schön, 2001; Timperley et al., 2007). A thematic content analysis draw on six individual VSR-dialogues. Two reflection patterns are identified: An action and goal oriented reflection and a learning and student oriented reflection. Generated data are discussed in light of Larrivee’s (2008) reflection levels: “non-reflection”, “surface-reflection”, “pedagogical reflection” and “critical reflection”. Findings suggest that the teachers’ reflections develop from spontaneous comments to a more reflected level as they review video recordings in a dialogue with the researcher.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-28
Hvordan sitere
Johannessen, W. H. (2020). Læreres refleksjoner om læring og undervisning. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 56-74. https://doi.org/10.23865/up.v14.2067
Emneord (Nøkkelord)
refleksjonskvalitet, lærere, VSR-samtale, oppfatningskart, reflection levels, teachers, VSR-dialogue, beliefs map