Gutter (menn) som slutter – om frafall i barnehagelærerutdanningen

Forfattere

  • Kari Emilsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Olav Bjarne Lysklett Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Arnt Nordli Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.2066

Sammendrag

Det er få menn som jobber med omsorg for de minste barna, både internasjonalt og nasjonalt. Et uttalt mål er å få flere menn til å velge utdanning som barnehagelærer. Nasjonalt er det høyt frafall fra barnehagelærerutdanningen, særlig blant menn. Hovedfokus i denne artikkelen er frafall fra barnehagelærerutdanningen ved DMMH satt i et kjønnsperspektiv. Tre kull studenter på hovedmodellen har svart på spørreskjema om frafall, etter første praksisperiode i første studieår. Noen av studentene som har sluttet har sendt inn et web-basert skjema om oppsigelse av studieplass, et lite utvalg av disse studentene er intervjuet. Mange studenter oppgir positive tilbakemeldinger på valg av studie, flere menn enn kvinner. Kjennskap til barnehagelæreryrket før studiestart ser ut til å være en viktig faktor for rekruttering til studiet. Dette påvirker også motivasjonen for barnehagelærerstudiet, både ved studiestart og senere i studiet. Frafallet fra studiet er størst etter første semester, men øker utover i studieforløpet. Menn slutter i noen grad oftere enn kvinner og den viktigste grunnen som oppgis er feil studievalg.

English abstract

English title: Boys (men) who leave – dropout among ECEC – teacher bachelor education
Few men are working with care for the youngest children, both internationally and nationally. The Norwegian government desires to increase the number of men who choose a career as early childhood education and care (ECEC) teachers. Nationally, there is a high dropout rate from ECEC bachelor teacher education, especially among men. The focus of this article is a gendered perspective on dropout from DMMH’s ECEC bachelor teacher education. Three cohorts of students responded to a questionnaire about dropout, after their first practical period in their first academic year. Students who dropped out were asked to answer a web-based form to report on why, and a small number of those students were interviewed. Many students received positive feedback on their choice of study, men to a slightly igher degree than women. Knowledge of the ECEC teacher profession before starting the study seems to be an important factor in recruiting for the ECEC bachelor programs. This also affects student’s motivation, both at the start of and later in their study. The main reason given for dropping out is having chosen the wrong study. Men drop out at a somewhat higher rate than women.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-01-27

Hvordan sitere

Emilsen, K., Lysklett, O. B., & Nordli, A. (2020). Gutter (menn) som slutter – om frafall i barnehagelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 5–22. https://doi.org/10.23865/up.v14.2066

Nøkkelord:

barnehagelærerutdanning, frafall, kjønn, menn, ECEC teacher education, dropout, gender, men