The selection of informants in kindergarten research in Norway: A critical review

  • Liv Ingrid Aske Håberg Volda University College, Norway
  • Kjartan Leer-Salvesen Volda University College, Norway

Sammendrag

The institution of the kindergarten serves important functions in western societies. The mandate of kindergarten staff reflects this, encompassing aspects of vital importance for children’s well-being and their learning and development processes. Empirical research is needed to scrutinise how kindergarten staff perform these tasks. Analyses of previous studies (Gulbrandsen, Johansson & Nilsen, 2002; Hopperstad, Hellem & Kjørholt, 2005; Borg, Backe-Hansen & Kristiansen, 2008) indicate that while assistants are the main occupational group in Norwegian kindergartens, they have rarely been engaged as informants in kindergarten research. This article reports results from a literature review that investigated which occupational groups have featured as informants in Norwegian kindergarten research from 2008 to 2017. The searches resulted in 149 hits; kindergarten assistants were included as informants in only 43 hits, and they were never the sole occupational group investigated. In closing, the article discusses the methodological and epistemological implications resulting from the skewed representation of kindergarten staff.

Norsk sammendrag

Norsk tittel: Utvelgelse av informanter i norsk barnehageforskning. En kritisk litteraturstudie
Barnehagen som institusjon har en viktig funksjon i vestlige samfunn. Mandatet til barnehagen gjenspeiler dette, og det omfatter aspekter som er sentrale for barns trivsel, læring og utvikling. Det er behov for empirisk forskning på hvordan personale i barnehagene utfører sitt oppdrag. Analyser av tidligere studier (Gulbrandsen, Johansson & Nilsen, 2002; Hopperstad, Hellem & Kjørholt, 2005; Borg, Backe-Hansen & Kristiansen, 2008) indikerer at mens assistenter er den største gruppen av ansatte i norske barnehager, så blir de lite brukt som informanter i barnehageforskning. Denne artikkelen presenterer resultater fra en litteraturreview som undersøkte hvilke grupper ansatte som har blitt brukt som informanter i norsk barnehageforskning fra 2008 til 2017. Søkene resulterte i 149 treff. Av disse var assistenter inkludert som informanter i bare 43 treff, og de var aldri den eneste gruppen som ble studert. Avslutningsvis diskuterer artikkelen metodologiske og epistemologiske implikasjoner av den skeive representasjonen av personale i norsk barnehageforsking.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-04-14
Hvordan sitere
Håberg, L. I. A., & Leer-Salvesen, K. (2020). The selection of informants in kindergarten research in Norway: A critical review. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(2), 38-61. https://doi.org/10.23865/up.v14.2047
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
review, kindergarten staff, validity, methodological implications, representation, barnehagepersonale, validitet, metodologiske implikasjoner, representasjon