Teachers’ regard for adolescent perspectives in feedback dialogues with students in lower-secondary schools

  • Kim-Daniel Vattøy Faculty of Humanities and Education, Volda University College
  • Siv M. Gamlem Faculty of Humanities and Education, Volda University College

Sammendrag

The teacher is a key agent in facilitating for adolescent perspectives during lessons. Feedback dialogues have an inherent capacity to capitalise on or undervalue adolescent perspectives in instruction and learning. The present study focused on lower-secondary school teachers’ regard for adolescent perspectives in feedback dialogues with students in lessons on English as a foreign language (EFL, n = 65) and mathematics (n = 113). The data material consisted of video recordings coded with the regard for adolescent perspectives dimension in the Classroom Assessment Scoring System–Secondary Manual. Teacher–student interactions in both EFL and mathematics lessons generally showed scores in the low range for regard for adolescent perspectives. The mathematics lessons had consistently lower scores for quality. Four cases represented the maximum and minimum mean scores for the dimension, regard for adolescent perspectives, in the observed lessons. These cases provided examples of episodes when teachers either succeeded or failed to make room for adolescent perspectives in teacher–student interactions. The results indicate that attention to adolescent perspectives seems to be a neglected aspect of feedback dialogues in lower-secondary school.

Norsk sammendrag

Norsk tittel: Læreres hensyn til ungdomsperspektiver i tilbakemeldingsdialoger med elever i ungdomsskolen

Læreren er en nøkkelperson i å legge til rette for ungdomsperspektiver i undervisningen. Tilbakemeldingsdialoger har en iboende kapasitet til å styrke eller undervurdere ungdomsperspektiver i undervisning og læring. Denne studien fokuserte på ungdomsskolelæreres hensyn til ungdomsperspektiver i tilbakemeldingsdialoger med elever i engelsk- (n = 65) og matematikkundervisning (n = 113). Datamaterialet bestod av videoopptak kodet med «hensyn til ungdomsperspektiver»-dimensjonen i Classroom Assessment Scoring System– Secondary Manual. Lærer–elev interaksjoner i både engelsk og matematikk viste generelt skårer i det lavere området for hensyn til ungdomsperspektiver. Matematikktimene hadde konsekvent lavere kvalitetsskårer. Fire caser representerte maksimum- og minimumsgjennomsnittskårer for dimensjonen, hensyn til ungdomsperspektiver, i de observerte timene. Disse casene viste eksempler på episoder der lærere enten lyktes eller feilet med å gi rom til ungdomsperspektiver i lærer–elev interaksjoner. Resultatene indikerer at oppmerksomhet rundt ungdomsperspektiver ser ut til å være et forsømt aspekt av tilbakemeldingsdialoger i ungdomsskolen.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-11-26
Hvordan sitere
Vattøy, K.-D., & Gamlem, S. M. (2019). Teachers’ regard for adolescent perspectives in feedback dialogues with students in lower-secondary schools. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(2), 39-55. https://doi.org/10.23865/up.v13.1970
Emneord (Nøkkelord)
assessment, classroom interactions, English as a foreign language, mathematics, adolescent perspectives, vurdering, klasseromsinteraksjoner, engelsk, matematikk, ungdomsperspektiver