Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-11-26

Nøkkelord:

karakterer, formativ vurdering, motivasjon, selvregulert læring, marking, formative assessment, motivation, self-regulated learning