Fra ensomme svaler til fugler i flokk – skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen

  • Janne Fauskanger Universitetet i Stavanger
  • Brit Hanssen Universitetet i Stavanger
  • Nina Helgevold Universitetet i Stavanger

Sammendrag

Praksislærere opplever at de alene har ansvaret for lærerstudenters praksisopplæring, og at praksisskolerektorer mer tar et administrativt enn et faglig ansvar for praksisopplæringen. Med dette som utgangspunkt diskuteres her skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse av å være praksisskole. Utvikling av de skolebaserte praksisplanene inngikk som en del av en videreutdanning for praksislærere, hvor noen utvalgte begrep ble knyttet til arbeidet med disse planene. Basert på analyse av skriftlige svar på en spørreundersøkelse tyder resultatene på at skolebaserte praksisplaner kan være ett viktig redskap i utvikling av en felles forståelse av det «å være praksisskole».

English abstract

English title: School based field practice plans as tools in developing a common understanding of being a practice school

Research concludes that mentor teachers find they solely are responsible for student teachers during field practice, and that field practice school principals take an administrative rather than a professional responsibility for student teachers. As part of a course on mentoring, mentor teachers and the practice school principal collaborated on developing a school-based plan for field practice, focusing on some selected concepts. Based on written answers to a survey, the results indicate that school-based field practice plans can be a valuable tool in developing a common understanding of «being a field practice school».

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-11-15
Hvordan sitere
Fauskanger, J., Hanssen , B., & Helgevold, N. (2019). Fra ensomme svaler til fugler i flokk – skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(1), 133-146. https://doi.org/10.23865/up.v13.1940
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
skolebaserte praksisplaner, praksislærerutdanning, praksisskole, school-based plans for practicum, mentor education