The influence of improvisation activities on speaking confidence of EFL student teachers

Forfattere

  • Anke Zondag Nord universitet, Norway
  • Annelise Brox Larsen University of Tromsø – The Arctic University of Norway, Norway
  • Tale Margrethe Guldal University of Agder, Norway
  • Roland van den Tillaar Nord University, Norway
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.1879

Sammendrag

The purpose of the present study was to explore the application of improvisation activities in English teacher education, specifically to investigate their influence on the student teachers’ confidence when speaking English spontaneously. The improvisation activities consisted of storytelling, conversations and status expressions. Data were drawn from both pre- and post-questionnaires and retrospective texts. The statistical findings showed significant improvements in the student teachers’ level of speaking confidence and degree of relaxation while speaking English. The findings of the qualitative analysis confirmed this, and participants stated that the fun, collaboration and high degree of engagement had helped to increase their speaking confidence. The combination of the findings indicated that the improvisation activities had been a valuable method for increasing the speaking confidence of the EFL student teachers. The pedagogical implication is that teacher educators should consider including improvisation activities in their EFL courses.

NORSK SAMMENDRAG

Virkningen av improvisasjonsaktiviteter på lærerstudentenes selvtillit ved spontan engelsk tale Målet med denne studien var å undersøke bruken av improvisasjonsaktiviteter i engelskfaget i lærerutdanningen. Dette ble gjort gjennom å undersøke virkningen aktivitetene hadde på lærerstudentenes selvtillit ved spontan engelsk tale. Improvisasjonsaktivitetene besto av historiefortelling, samtaler og status. Data ble hentet fra både pre- og post-spørreskjemaer og retrospektive tekster. De statistiske funnene viste signifikante forbedringer i studentenes nivå av selvtillit og grad av avslapning mens de snakket engelsk. Funnene i den kvalitative analysen bekreftet de kvantitative resultatene, og deltakerne uttalte også at den høye graden av engasjement, fokus på moro og generell aksept for å gjøre feil bidro til å øke deres selvtillit ved spontan engelsk tale. Funnene indikerer at improvisasjonsaktivitetene var en verdifull metode for å øke lærerstudentenes selvtillit. Den pedagogiske implikasjonen er at lærerutdannere bør vurdere å inkludere improvisasjonsaktiviteter for å gi lærerstudentene øvelse i spontan engelsk tale.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-08-17

Hvordan sitere

Zondag, A., Larsen, A. B., Guldal, T. M., & van den Tillaar, R. (2020). The influence of improvisation activities on speaking confidence of EFL student teachers. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2), 82–102. https://doi.org/10.23865/up.v14.1879

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

teacher education, EFL/ELT, reluctant speaker, speaking confidence, improvisation activities, oral communication, lærerutdanning, improvisasjonsaktiviteter, spontan engelsk tale