Ny som kroppsøvingslærer – hvordan oppleves det første året i yrket?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-09-15
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
kroppsøving, nyutdannede lærere, yrkessosialisering, lærer-elev relasjon, skolehjem- samarbeid, kollegialt samarbeid