Oppslag

Vi har endret navn!

2019-09-03

Tidsskriftet FOU i praksis har endret navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Sammen med navneendringen har vi ny forlegger og oppdatert formål. Målet er å åpne tidsskriftet mot en bredere
forfatter- og leserkrets, samtidig som vi tar vare på viktige kvaliteter i det tidligere
tidsskriftet FoU i praksis.

Les mer om Vi har endret navn!