Oppslag

Call for papers: Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

2023-02-13

Skikkethetsvurdering er en sentral del av flere høyere utdanningsprogram, herunder en rekke program innen helse, utdanning og teologi. Det vil si at studenter tilhørende disse programmene gjennom hele studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering, som skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i sitt fremtidige yrke.  

Vi inviterer med dette til bidrag fra representanter for de ulike profesjonsutdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering. I tillegg er det ønskelig med bidrag fra fagmiljøer som har et mer utenfrablikk på skikkethetsvurdering, eksempelvis med en juridisk tilnærming.  

Les mer om Call for papers: Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

Nyeste artikler

Se alle utgaver